banner
วัฒนธรรมองค์กร

ฉ - อนาคต

o - โอกาส

อี - พลังงาน

n - ความดี

ภารกิจ: ทำให้โลกมีสีสันมากขึ้นด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม

วิสัยทัศน์: ที่ซึ่งมีอาคารมีอลูมิเนียม foen

กลยุทธ์: เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแทนที่จะเป็นผู้ตาม

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ: ขยันเสถียรภาพความซื่อสัตย์ความน่าเชื่อถือ

ปรัชญาการจัดการ: แสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ปรัชญาการจ้างงาน: พรสวรรค์ก่อน 
Leave a message ให้คำปรึกษาฟรี
คุณจะยินดีที่จะติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิต / ความร่วมมือ / บริการหลังการขาย